Stages lerarenopleiding

Vanaf het schooljaar 2019-2020 kunnen lerarenstages voor de WICO scholengemeenschap enkel worden aangevraagd via www.lerarenstage.be en het opleidingsinstituut van de aanvrager.

De stageaanvragen zullen nog steeds op een vergadering van de stagecoördinatoren van onze campussen besproken (en eventueel herverdeeld) worden. Wij proberen zoveel mogelijk oud-leerlingen van onze scholengemeenschap een stageplaats te bezorgen.

Voor de studenten lerarenopleiding is het heel belangrijk om in de stageaanvraag, bij het luik bijkomende informatie, volgende gegevens in te vullen:

  • oud-leerling van WICO campus + naam van de campus
  • ik heb een vader/moeder/broer/zus die werkt in WICO campus + naam van de campus.

Duid in de stageaanvraag ook altijd aan dat de aanvraag mag doorgestuurd worden.

Bijkomende informatie over onthaaldagen, stagevademecum … vind je na aanvaarding van de stage op de portaalsite van de campus.

Wij rekenen er dan ook op dat alle studenten deze informatie grondig lezen en op de contactmomenten aanwezig zijn.

Voor bijkomende informatie kun je contact opnemen met de stageverantwoordelijke van onze scholengemeenschap via stage@wico.be of op het telefoonnummer 011 53 99 70.

Veel succes!

Andere stages

Andere stages, waarbij je niet als leerkracht voor een klas staat, kan je via onze website aanvragen door op onderstaande link te klikken.

Het gaat hier bijvoorbeeld over stages binnen de leerlingenbegeleiding, op het secretariaat ...

Deze stages worden besproken binnen het directieteam en zij nemen de beslissing welke stages mogelijk zullen zijn.