Bouwwerken WICO campus Neerpelt

17.02

Op de WICO-campus Neerpelt vinden momenteel immense bouwwerken plaats. Niet alleen de bestaande gebouwen van het “oude” Sint-Maria-Instituut werden en worden stevig onder handen genomen, voorbijgangers krijgen ondertussen ook een heel goed zicht op de nieuwe gebouwen die vooral de studierichtingen van de huidige campus TIO gaan huisvesten. De werkhuizen over de Dommel zitten perfect op schema. De lesgebouwen aan de kant van de Stationsstraat hebben ernstige vertraging opgelopen. Onvoorziene omstandigheden die bij elke bouw kunnen opduiken, gebrekkige leveringen van de nodige materialen, Corona … Een ongelukkige samenloop van omstandigheden maakt alleszins dat de verhuis van campus TIO naar campus Neerpelt niet kan doorgaan op 1 september 2022 zoals oorspronkelijk bedoeld was. Tot de effectieve verhuis kan plaatsvinden, zullen alle lessen van alle studierichtingen die momenteel in campus TIO worden ingericht nog gegeven worden in de gebouwen van campus TIO in de Dorpsstraat in Overpelt. De verhuis naar campus Neerpelt zal dan zo snel als mogelijk in de loop van volgend schooljaar gebeuren. Een exacte datum kan daar op dit moment nog niet op gekleefd worden. Foto: Jens Veraa
Lees meer

Corona-maatregelen

01.09

Alle scholen volgen de maatregelen die nodig zijn. De klemtoon ligt hierbij op: ventilatie . handhygiëne. afstand houden. mondmasker. Op het moment dat er bij één van onze leerlingen een besmetting is vastgesteld door de arts, vragen we om de school zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De school onderneemt dan in samenspraak met de arts van het CLB de nodige stappen.
Lees meer

WICO goes international

24.06

We willen dat onze leerlingen openbloeien tot wereldburgers en na hun secundair onderwijs ook durven om die wijde wereld in te trekken. Ons motto is niet voor niets: "Ontdek jezelf, verover de wereld!" Leraren kunnen daarbij het goede voorbeeld geven door af en toe ook zelf eens uit hun comfortzone te stappen. We dagen onze leraren namelijk uit om niet alleen met de eigen collega’s, maar ook met buitenlandse partners samen te werken. Binnen WICO kiezen we ook voor onze leerlingen voor actieve, innovatieve leervormen die leerprocessen duurzaam verankeren en de motivatie verhogen. Enkele voorbeelden van zulke actieve leervormen in het domein van internationalisering zijn: excursies, buitenlandse stages, buitenlandse sprekers voor de klas, eTwinningprojecten, deelname aan internationale wedstrijden ... Om onze leerlingen ook letterlijk in dialoog te laten treden met hun Europese peers, moeten we inzetten op sterk talenonderwijs. We zijn ervan overtuigd dat internationaliseringsprojecten hier een groot verschil kunnen maken. Lees onze volledige visie op internationalisering.
Lees meer